Niezawodny partner
w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego
Parki zbiornikowe
Urządzenia procesowe

Automatyka przemysłowa

wstecz

Rozwiązania automatyki stosowane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Obsługa w zakresie doboru, kompletacji urządzeń, serwisu i dokumentacji. Kompleksowa realizacja dostaw i projektów dla branży rafineryjnej, petrochemicznej i energetycznej. 

 

 

 

Aplikacje zbiornikowe

Wyposażenie parku zbiorników:

 • Rozliczeniowe systemy zbiorników pomiarowych (GUM) wraz z procedurą legalizacją
 • Instalacje pomiaru przepływu zgodnie z Dyrektywą MID
 • Urządzenia procesowe
 • Systemy automatycznego odwadniania zbiorników
 • Systemy automatycznego poboru próbek z rurociagów zgodnie z API
 • Systemy detekcji wycieków cieczy
 • Systemy detekcji płomienia i gazów/oparów
 • Hermetyczny pobór próbek
 • Zawory oddechowe i przerywacze płomienia
 • Systemy ochrony przeciwprzepięciowej dla aparatury AKPiA w strefach Ex
 • Audyty techniczne i metrologiczne
 • Serwis

   Urządzenia pomiarowe dla branży wodno-kanalizacyjnej:

 • Pomiary poziomu, przepływu
 • Monitoring parametrów: pH, mętność, O2
 • Sterowanie pompami
 • Audyty i konsulting w zakresie bezpieczeństwa procesowego

 

 

 

 

 Nasi dostawcy