Niezawodny partner
w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego

Systemy IT dla przemysłu

wstecz

Poznaj naszą ofertę rozwiązań IT

 

                                     

 

System Inspector-Ex®  jest nowoczesną aplikacją do prowadzenia efektywnej kontroli i konserwacji urządzeń elektrycznych zlokalizowanych w strefach zagrożonych wybuchem. Stanowi przydatne narzędzie dla służb utrzymania ruchu oraz osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń w zakładach, w których występują atmosfery o podwyższonym ryzyku zapłonu.

 

Katalog do pobrania: Inspector-Ex

 

 

System zarządzania bezpieczeństwem obiektu przemysłowego – Total Safety Commander. Platforma do wsparcia zarządzania bezpieczeństwem obiektów przemysłowych (często o znaczeniu krytycznym) stanowi obecnie dobrze przygotowaną i sprawdzoną propozycję dla przemysłu do realizacji zadań wynikających z konieczności przygotowania i wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem.